Kerndoelen

Voor alle lessen geldt het uitgangspunt de leerdoelen voor kunstzinnige oriëntatie. De kerndoelen worden uitgewerkt in leerlijnen en geven aan welke kennis en vaardigheden en sociale vaardigheden de leerling heeft verworven.

Op basis van deze competentiebeschrijvingen kunnen, per leeftijdsgroep, tussendoelen en leerinhouden geformuleerd worden voor de kunstzinnige vakdisciplines.

Leerdoelen Kunstzinnige vorming: