Privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet, de “Algemene Verordening Gegevens-bescherming” (AVG) van toepassing. Deze wet vraagt van organisaties en verenigingen een aantal antwoorden die in een privacy beleid moeten worden opgenomen. Het doel van deze wet is om personen meer controle over hun eigen gegevens te geven.

’t Kunsthuisje verwerkt persoonsgegevens van je als cursist of deelnemer. Deze gegevens heb je aangeleverd om deel te nemen aan een workshop, cursus, activiteit of bezoeker van onze voorstellingen.

We vinden het bij ’t Kunsthuisje belangrijk dat er goed met uw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in deze verklaring uit welke gegevens we verzamelen en waarom. Tevens beschrijven we wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.

“We zullen altijd vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw gegevens omgaan“

Bij nieuwe aanmeldingen vragen wij actief toestemming om hun gegevens te mogen verwerken. Voor bestaande deelnemers/cursisten, gaan we ervan uit dat deze toestemming verleend is bij het aangaan van de inschrijving.

Deze verklaring wordt binnenkort op de website geplaatst. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van het beleid kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen over het privacy beleid kunnen gesteld worden via tkunsthuisje@gmail.com

Privacyverklaring- ’t Kunsthuisje