Theater in de klas!

Wij van ’t Kunsthuisje vinden cultuureducatie belangrijk. We willen zoveel mogelijk kinderen bereiken via de kunst. Uit onderzoek is ook gebleken dat kunst bijdraagt aan zingeving, participatie (sociale vaardigheden) en vooral plezier geeft.  Daarom hebben wij speciaal voor leerkrachten, omdat zij dicht bij het kind staan, kant-en-klare lessen en toneelstukken ontworpen. De lessen zijn zo opgebouwd dat leerkrachten deze zelfstandig kunnen uitvoeren.

Via spel –en improvisatie oefeningen leren en ontdekken de leerlingen de basistechnieken van toneelspelen en hoe zij zichzelf kunnen presenteren en uiten. Dit draagt bij aan het zelfbeeld, vrij expressie, talenontwikkeling en leren ze samen (toneel) spelen.

In de lessen komen o.a. de volgende punten aan bod:
• Spelen met de 5 W’s (wie, wat, waar, waarom en wanneer)
• Scènes maken
• Spelen vanuit je eigen fantasie
• Improviseren
• Spelen en emoties ontdekken: hoe speel je dat je blij, boos, verdrietig of verliefd bent
• Begrippen
• Feedback geven en zelfreflectie
• Verbeeldingskracht stimuleren
• Sociale vaardigheden

Iedere les is opgebouwd in verschillende onderdelen met een aangegeven tijdsduur. Dit maakt het mogelijk om ook de onderdelen als losse les te gebruiken op een tijdstip of moment wanneer het de leerkracht uitkomt.

De lessen zijn:

Laagdrempelig en goed te volgen voor de leerkracht

Goed te combineren of kunnen als een doorlopende lijn fungeren bij zaakvakken

Sluit aan bij lesmethodes

Gekoppeld aan leerdoelen

Inspirerend